FANDOM


[[ Orgány Striker´s

Ř Založeno: 3.9.1945

	Ředitelství S.T.R.I.K.E.R.´S (1. stupeň – MNEMEC)
    Ředitel S.T.R.I.K.E.R.´S: DS. Paul Stoker
 Řídí operace v širším měřítku, personál a rozpočet Agentury, je jmenován  členskou/zakladatelskou radou se souhlasem amerického presidenta.
   Zástupce ředitele S.T.R.I.K.E.R.´S: DDS. Adam Parkinson
 Zástupce ředitele pomáhá řediteli v jeho povinnostech, má ředitelské pravomoce v době ředitelovi nepřítomnosti.
   Ředitel pro vědu a výzkum S.T.R.I.K.E.R.´S: DST. David Adams
 Ředitel pro vědu a technologii vytváří a aplikuje inovační technologii na podporu práce agentů a externích a interních pracovníků.
   Ředitel pro civilní záležitosti S.T.R.I.K.E.R.´S: DSPA. Steve Kelly
 Ředitel ve věcech civilních a veřejných radí řediteli Agentury, ale i jiným ředitelům při záležitostech mediálních, veřejné politice a zaměstnanecko-komunikačních.
   Ředitel pro vojenské záležitosti S.T.R.I.K.E.R.´S: DSAA. Brian Cox

· Ředitel pro vojenskou podporu je hlavní poradce a zástupce ve vojenských záležitostech. Rozpočet: Zaměstnanci: tajné, představeni později


Ř Založeno:

    Ředitelství ASA (2. stupeň – MNEMEC)
   Ředitel ASA: DAS. Will Hudson
 Ředitel ASA je jmenován DS., řídí každodenní činnost ASA agentů, formuluje a realizuje politiku a programy, které ovlivňují zájmy Agentury a jejího personálu.
   Zástupce ředitele ASA: DDAS. James Singer
   Ředitel pro vědu a výzkum ASA: DAST. Scott Summers
   Ředitel pro civilní záležitosti ASA: DASPA. Robert Thomson
   Ředitel pro vojenské záležitosti ASA: DASAA.Michael Fox

Ř Rozpočet: Ř Zaměstnanci: tajné, představeni později

Ř Založeno: neoficiálně: 1. října 2001, oficiálně: 1. října 2002

    Ředitelství E – TEAM, 1 – 02 (3. stupeň – MNEMEC)
   Ředitel E – TEAM, 1 – 02 : DET. Thomas Jones
 Ředitel vybrané sekce je jmenován DS. a DAS., řídí každodenní činnost svých podřízených, formuluje a realizuje vnitřní politiku a programy, které ovlivňují zájmy Agentury a jejího personálu.
   Zástupce ředitele E – TEAM, 1 – 02: DDET. Jack Holder
   Ředitel pro vědu a výzkum E – TEAM, 1 – 02: DETST. John Smith
   Ředitel pro civilní záležitosti E – TEAM, 1 – 02: DETPA. Hugh McDonald
   Ředitel pro vojenské záležitosti E – TEAM, 1 – 02: DETAA. Michael Scott	      

Ř Rozpočet: $ 48.000/rok/osoba + $1.000.000 (náklady) Ř Zaměstnanci: tajné, představeni později ]]