FANDOM


O STRIKER´S: V každém větším městě je hlavní jednotková základna a její pobočky. Po Evropě jsou v hlavních městech jednotkové základny a ve větších městech mešní pobočky. Pracovníci, kteří se rozhodnou pracovat ve svém rodném městě či státě, tzv. interní pracovníci, v mnoha oborech, se zabývají svým daným pracovním okruhem, pomáhají státu v potírání zločinu a Základně v USA. Tito pracovníci mají stejná práva jako agenti, též interní pracovníci, ale nesmí nosit zbraň na viditelném místě, stehenní pouzdro, nemají odznak, pouze průkazku. Také se mohou pracovně vyvíjet, stupně, mohou přejít k agentské profesi. Po celém světě jich pracuje více nežli agentů STRIKE´S. Jsou to např. odborníci ve věcech zbraní, analýzy, terorismu, psychologové, lékaři, pracovníci na významných postech, znalci zahraničních věcí atd. Dále interní pracovníci-agenti mají stejné pravomoce jako agenti ze Základny, mohou se stát americkým agentem, pomáhají státu jako vykonavatele všech zastoupení ve státní sféře, od revizor až po vojáka. Interní pracovníci mají platy podmíněny státní ekonomikou, mají je nižší nežli američtí agenti. Dále mají právo na odebírání základních věcí, které se týkají STRIKER´S, oblečení, peníze, zbraně atd. Pracovníci, jenž se rozhodli pro kariéru amerických agentů, žijí po celé USA, většina jich pracuje a bydlí v New Yorku. Tam je ústřední Základna, největší pracovní příležitost, nejvíce práce, nejvíce peněz, nejvíce možností. Základna se dělí a rozkládá po celém NY. Hlavní budova je na okraji NY. Menší pobočky, zahraniční styk, zbrojírny atd., jsou kolem středu NY.

Stránky v kategorii „Striker´s“

V této kategorii je pouze následující stránka.